© Copyright EÚ AV ČR, v.v.i.

Zpravodaj Koordinované sítě vědeckých informací

pro etnografii a folkloristiku 1974 - 1991

vydal Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV

 

řešitel: PhDr. Barbora Gergelová

spolupráce: PhDr. Ludmila Kopalová, Bc. Petr Židov

technická spolupráce: Ing. Zbyněk Holínský

pracoviště řešitele: Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.

Zpracováno v rámci projektu Strategie AV 21, program Paměť v digitálním věku

Digitalizace Zpravodajů KSVI 2016-2017

 

  Podrobný úvod     Ediční řada